Welkom bij ISIS International Social Impact Survey

Over de enquête (21 Juni 2012)

De ISIS International Social Impact Survey is een volledig door vrijwilligers uitgevoerde, internationaal enquête die de sociale gevolgen van rookverboden voor rokers inventariseert. Uit een beperkte voorronde bleek dat een groot aantal rokers zwaar getroffen worden door horecarookverboden, met als gevolg dat ze cafés minder bezoeken, hun vriendenkring zien krimpen, ze vaker thuis zitten en hun vertrouwen in de wetenschap en de media sterk wordt aangetast. Veel rokers staan ook sterk kritisch tegenover rookverboden in verzorgingstehuizen en op de buitenterreinen van ziekenhuizen.

Deze eerste indrukken hebben geleid tot het opzetten van een kort enquêteformulier:

Enquêteformulier

De enquête zal op straat door vrijwilligers worden afgenomen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Griekenland en zich met name richten op als zodanig herkende rokers (alhewel niet-rokers ook mogen deelnemen, als ze dat graag willen). De enquête, beginnende in juni, zal 2-3 maanden in beslag nemen. De resultaten zullen online op een server verzameld worden.

Daarnaast zal de enquête ook op deze website online ingevuld kunnen worden, waarbij dezelfde vragen gesteld zullen worden. De resultaten van beide vormen van de enquête zullen apart gehouden worden.

Resultaten en analyses zullen op deze website en in de media worden gepubliceerd. Tijdens de afname van de enquête zullen hier ook van tijd tot tijd nieuwtjes worden gepubliceerd.

Geen nieuws beschikbaar.